Українська мова
Шановний відвідувачу нашої мультимедійної лабораторії! «Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя», – сказав колись Франсуа Вольтер. Уважаємо цю думку слушною й пропонуємо перевірити свої знання з основних розділів науки про українську мову – фонетики, лексикології, морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації. Якщо вийде бездоганно – чудово, якщо ні – то саме час продовжити вивчати лінгвістику!
Перевірте свої знання
за темами: лексика, граматика, орфографія, пунктуація
Почати
1. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
2. Простим є речення
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
3. У якому рядку записано тільки прикметники
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Прочитайте текст і виконайте завдання 4 – 6

(1) Першим українським книжкам майже тисяча років! (2) До нас їх дійшло не багато, зокрема «Повість минулих літ», «Слово про Ігорев похід», «Слово про закон і благодать». (3) Давню історія нашого краю ми знаємо передусім завдяки «Повісті минулих літ», написаній літописцем Нестором. (4) Хто ж такий цей Нестор, і що це за повість? (5) Нестор Літописець жив у другій половині ХІ – на початку ХІІ ст., присвятивши своє життя релігійній справі.

4. Орфографічну помилку допущено в слові
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
6. Відокремленим означенням ускладнене речення
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Завдання 7 – 18 мають по п'ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДИН є правильним.7. Дефіс пишеться в усіх словах рядка

Далі
Перевірити
Дізнатися результат
8. Чергування приголосних в основі дієслова відбувається в усіх словах рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
9. Правильно поєднано дієслово з іменником у рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
10. Літеру і на місці пропуску слід писати в усіх словах рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
11. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
12. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
13. Сполучник і на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
14. Апостроф пишеться в усіх словах рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
15. Правильно вжито прикметникову форму в реченні
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
16. Вставне слово, що вказує на послідовність викладу думок, ужито в реченні
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
17. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено)
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
18. Граматичну помилку допущено в реченні
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
19. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
20. Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
21. М'який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
You are homebody
Looks like you don't like to travel or just don't know geography very well :)
Пройти ще раз
You are a beginner traveler
Looks like you enjoy traveling and know something about geography
Пройти ще раз
You are a real traveler
You adore traveling and know everything about geography
Пройти ще раз
Made on
Tilda