Освітній рівень «бакалавр»
Термін навчання - 4 роки
Студенти отримують знання двох мов - англійської і німецької, вивчають методики і технології перекладу, опановують знання у сфері IT
Кожному абітурієнту цікаво, які саме дисципліни йому викладатимуть протягом 4 років навчаня.
Отже зараз ми перерахуємо дисципліни, які Ви будете вивчати на кожному з курсів:

1-й курс

1. Англійська мова. Практика мови.
2. Німецька мова.
3. Інженерні основи авіаційної та ракетно-космічної техніки.
4. Українські студії.
5. Загальне мовознавство
5. Правова компетентність.
6. Мовні компетентності.
9. Навчальна практика.

2-й курс

1. Англійська мова. Практика мови.
2. Німецька мова.
3. Лінгвокраїнознавство.
4. Вступ до перекладознавства.
5. Вступ до перекладознавства (курсова робота).
6. Авіаційна термінологія (базовий курс).
7. Основи інформатики і комп'‎ютерної техніки.
8. Основи WEB-дизайну: створення лінгвістичних сайтів.
9. Теорія алгоритмів і обчислювальних процесів.
10. Формування системного наукового світогляду.
11. Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором здобувача.
12. Ознайомча практика.

3-й курс

1. Англійська мова. Практика мови
2. Німецька мова
3. Теорія та практика перекладу (англійська-українська)
4. Теорія та практика перекладу (українська- англійська)
5. Термінознавство
6. Основи прикладної лінгвістики
7. Обчислювальна техніка та програмування
8. Розвиток комунікацій
9. Комп'ютерно-перекладацька практика

4-й курс

1. Англійська мова. Практика мови
2. Основи наукових досліджень (КР)
3. Сучасні інформаційні технології у перекладі (англо-український переклад)
4. Сучасні інформаційні технології у перекладі (українсько-англійський переклад)
5. Редагування перекладів
6. Корпусна лінгвістика
7. Англійська мова для ділового спілкування
8. Порівняльна стилістика англійської та української мов


Made on
Tilda