Лабораторія комп'ютерних технологій та мультимедійних засобів навчання іноземним мовам і комп'ютерним дисциплінам кафедри прикладної лінгвістики

Створення Лабораторії має на меті узагальнення досягнень вітчизняної та світової практики в галузі прикладної лінгвістики; виконання практичних завдань з метою удосконалення навчального процесу, що проводиться за освітньою програмою «Прикладна лінгвістики»; проведення широкого спектру наукових досліджень, що мають прикладний характер, студентською молоддю, з подальшим упровадженням в навчальний процес. Лабораторія забезпечує цілу низку функцій, серед яких ледь не найважливішими є навчальна та дослідницька функції:

1. Забезпечення проходження навчальної та ознайомчої практик зі здобувачами освітньої програми «Прикладна лінгвістика».
2. Організація та забезпечення роботи системи комп'ютерного тестування знань здобувачів освітньої програми «Прикладна лінгвістика»: створення електронної системи тестів як базового тренажера з перевірки знань, умінь та навичок здобутих під час вивчення навчальних дисциплін професійного циклу.
3. Використання можливостей комп'ютерної лексикографії у складанні електронних вузькогалузевих термінологічних словників-довідників (включно з аерокосмічною галуззю) в межах лексикографічних досліджень.
4. Активізація творчої діяльності здобувачів шляхом використання комп'ютерної та мультимедійної техніки Лабораторії для виконання творчих та креативних завдань.

Все, з чим може зараз познайомитися шановний відвідувач, досліджено та створено талановитими, креативними студентами або за їх участю. Власний підхід та творча складова надають роботам молодих авторів певної чарівності та привабливості.
Тести з української мови
Тести з англійської мови
Озвучування фільмів
Словники
Навчальні матеріали
Made on
Tilda