Студенти
Спілкування зі студентами поза навчальної аудиторії та опитування як зворотній зв'язок від зацікавлених у якісному навчальному процесі осіб надають можливість покращити та удосконалити підходи до організації та проведення навчання на спеціальності.
Опитування студентів
З поміж результатів опитування студентів, які навчаються на різних ОП, що проводилося Університетом 07.12.2022 стосовно питань забезпечення ОП та ЗВО, були виокремлені та проаналізовані відповіді здобувачів вищої освіти ОП «ПЛ» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів підготовки (Пр № 5 від 27.12.22).

Звертають на себе увагу наступні питання, які потребують уточнення та проведення роз'яснювальної роботи зі студентами освітньої програми «Прикладна лінгвістика»:

Бакалаври:

Анкета 1 Забезпеченість освітньої програми та ЗВО: бакалаври

Питання 7. Чи реалізується за Вашою ОП вільний вибір дисциплін?

30% респондентів відповіли, що «ні», або «частково», що дивує, адже результати вивчення дисциплін вільного вибору фіксуються у відомостях у кінці навчального семестру після проведення занять.

Анкета 3 Зміст та структура освітньої програми: бакалаври

Відповіді позитивні

Анкета 4 Забезпечення освітнього процесу: бакалаври

Питання 12. Чи долучені Ви до навчання, викладання та наукових досліджень у межах ОП, пов'язаних із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО?

60% респондентів відповіли – «ні», хоча принаймні 11 студентів спеціальності навчалися і навчаються зараз за програмами академічного обміну на ОП «Прикладна лінгвістика», брали участь в проведені занять з носіями мови, що організовувалися кафедрою у 2021-2022 році, а також у міжнародних конференціях та олімпіадах.Магістри: Звертають на себе увагу наступні питання, які потребують уточнення та проведення додаткового (можливо, усного) опитування:

Анкета 1 Забезпеченість освітньої програми та ЗВО: магістри

Питання 3. Чи зустрічається дублювання змісту навчального матеріалу дисциплін ОП?

– 60% частково.

Питання 5. Чи співпали Ваші очікування щодо ОП з її реальним змістом?

– 60% частково та 40% так.

Анкета 3 Зміст та структура освітньої програми: магістри

Відповіді позитивні

Анкета 4 Забезпечення освітнього процесу: магістри

Відповіді позитивні

Анкета 1
Анкета 3
Анкета 4
Магістри
Анкета 1
Анкета 3
Made on
Tilda