Проєкти кафедри
Memsource Academic Edition (Great Britain)
Компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери»
Угода про співпрацю з компанією «Михайлюк, Сороколат і Партнери»
Угода про співпрацю з компанією «WiserBrand» – українське представництво міжнародної IT компанії Relevant Research Inc в Україні
Угода про співпрацю з кафедрою англійської філології та методики викладання іноземної мови ХНУ імені В.Н. Каразіна
Договір про спiвробiтництво мiж кафедрами Iнтелектуальних комп'ютерних систем Нацiонального технiчного унiверситету "Харкiвський полiтехнiчний iнститут" та Прикладної лiнгвiстики Нацiонального аерокосмiчного унiверситету ім. М. Є. Жуковського "Харкiвський авiацiйний iнстиryт"
Made on
Tilda