Знання, якi пiдкорюють небо
 

Кафедра була створена у 1994 р. з метою розширення в навчальному та виробничому процесі української мови. У 2000 році – перетворена в кафедру українознавства, а в 2005р. в кафедру документознавства та української мови.

Кафедра є випусковою за спеціальністю  029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У межах цієї спеціальності ведеться підготовка за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» та «магістр».

 

 

 

 

Крім того, вона є загальноуніверситетською з підготовки студентів усіх факультетів ХАІ з дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням» та гуманітарні курси за вибором студента.

Також, кафедра здійснює мовну підготовку іноземних студентів ХАІ.

Зараз підготовку фахівців на кафедрі здійснює професорсько-викладацький склад з 36 викладачів. Науковий ступінь та звання мають 19 викладачів (55%). Кращі викладачі кафедри були переможцями конкурсу професійної майстерності «Вища школа Харківщини  – кращі імена», щорічного університетського конкурсу «Ікари ХАІ» та лідерами науково-педагогічного рейтингу ХАІ.

За даними системи «Рейтинг ХАІ» з 2015 до  2019 роки кафедра посіла 1 та 2 місця серед кафедр гуманітарного факультету.

Зараз на денній формі навчаються 115 студентів (107 бакалавр, 8 магістрів), на заочній – 45 бакалаврів.

Кафедра веде велику науково-дослідну роботу та  активно залучає студентів до науково-практичної діяльності. Співпрацює з провідними науковими установами України, щорічно організовує та проводить всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції з питань сучасних соціальних комунікацій інформаційної логістики, бібліотечної та архівної справи, бере активну участь у наукових конференціях та має високий рівень наукових публікацій у фахових виданнях та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз.