Знання, якi пiдкорюють небо

Робочі програми

Робочі програми 1 курс 1 семестр

 1. Вступ до фаху (концепція професійного спрямування)

 2. Документознавство

 3. Культурологія

 4. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Робочі програми 1 курс 2 семестр

 1. Діловодство

 2. Документно-інформаційні комунікації

 3. Документознавство

 4. Теорія та  історія мистецтва

 

Робочі програми 2 курс 1 семестр

 1. Архівознавство

 2. Ергономіка та промисловий дизайн

 3. Лінгвістичні основи документознавства (у т.ч. стилістика та літературне редагування)

 

Робочі програми 2 курс 2 семестр

 

 1. Ділові комунікації

 2. Естетика

 3. Основи іміджелогії

 4. Риторика

 

Робочі програми 3 курс 1 семестр

 1. Аналітико-синтетична переробка документної інформації

 2. Виробниче документознавство в аерокосмічній галузі

 3. Міжнародний документообіг

 4. Митне діловодство

 

Робочі програми 3 курс 2 семестр

 

 1. Аналітико-синтетична переробка документної інформації

 2. Інформаційно-аналітична діяльність

 3. Основи мультимедійного документування

 4. Теорія і практика референтської діяльності

 

Робочі програми 4 курс 1 семестр

 1. Документаційне забезпечення діяльності установ

 2. Інформаційна інфраструктура підприємств

 3. Інформаційно-аналітична діяльність

 4. Кадровий документообіг

 5. Організація діяльності інформаційних установ

 6. Теорія і практика референтської діяльності

 

Робочі програми 4 курс 2 семестр

 1. PR-технології

 2. Бізнес-етикет

 3. Електронне документознавство

 4. Управлінське документознавство

Робочі програми 5 курс 1 семестр

 1. Вища освіта та Болонський процес

 2. Документологія

 3. Інформаційні ресурси

 4. Інформаційні системи та технології в науково-дослідній діяльності

 5. Презентації в науково-технічній галузі

 6. Науково-дослідницька діяльність магістра

 7. Науково-дослідницька діяльність спеціаліста

 8. Електронне документознавство

 9. Стратегія ефективного лідерства

 10. Структура та організація сучасних виробничо-технічних комплексів

 11. Технічне документознавство

 

Робочі програми 5 курс 2 семестр

 1. Документні комунікації управління персоналом

 2. Інформаційні системи підприємства

 3. Інформаційно-аналітичні продукти і послуги

 4. Організаційна культура сучасного керівника

 5. Основи теорії комунікації

 6. Стилістика та редагування науково-технічних документі

 7. Сучасні видавничі системи

 8. Теорія інформаційно-аналітичного пошуку

 9. Чинники успішного працевлаштування за фахом