Знання, якi пiдкорюють небо

Посвячення в студенти

10 вересня 2019 року на гуманiтарному факультетi Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. М. Є. Жуковського "ХАI" вiдбулося традицiйне неформальне Посвячення в студенти, у якому взяли активну участь i першокурсники спецiальностi 029 " Iнформацiйна, бiблiотечна та архiвна справа". Студенти пройшли веселий квест, виконавши низку завдань на креативнiсть, витримку, почуття гумору й умiння працювати в командi, знання iсторії й традицiй ХАI. Усi отримали величезне задоволення!