Знання, якi пiдкорюють небо

Вступ на спеціальність

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Випускова кафедра

 (№ 703)

Код спеціальності – 029

Кваліфікована робота з інформацією вимагає спеціальної підготовки, високого рівня професійних знань, умінь і навичок.

Студенти спеціальності отримують необхідні знання для роботи в інформаційній, бібліотечній та архівній справі, вивчаючи дисципліни документознавчого та інформознавчого циклу, нормативно-правову базу інформаційної діяльності, іноземну мову. Особлива увага спрямована на засвоєння інформаційно-комунікаційних технологій, програмних засобів пошуку, опрацювання, збереження інформації.

Проведення соціально-економічних реформ, розширення міжнародного співробітництва, процеси демократизації українського суспільства приводять до зростання вимог до управлінської діяльності. Основою управлінського процесу є інформаційні потоки та комунікації. Ефективне управління неможливе без його інформаційно-аналітичного забезпечення. Випускники спеціальності здійснюють своєчасне одержання й аналітико-синтетичне оброблення інформації з різних галузей суспільно-економічного життя, проводять прогнозно-аналітичні дослідження, впроваджують електронне урядування, організовують пошук резервів управлінського персоналу, удосконалюють стиль і культуру ділових відносин.

Програма з поглибленного вивчення «Документознавство та інформаційна діяльність».

В умовах інформатизації українського суспільства значно зростає роль інформаційно-документного забезпечення всіх сфер суспільного життя. Випускники спеціальності забезпечують організацію документообігу на рівні підприємства, організації, установи, галузі й у міжнародній сфері, укладання й редагування документів, наукове оброблення інформації з застосуванням сучасних інформаційних технологій, організацію й проведення експертизи цінності архівних документів, створюють різноманітні інформаційні продукти.

ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЗНАЮТЬ

принципи й методи одержання та керування інформацією, збереження й аналітико-синтетичного оброблення документної інформації в різних галузях суспільно-економічного життя, засади та настанови збереження документного фонду країни.

УМІЮТЬ

організовувати інформаційні потоки сучасних підприємств і установ та керувати ними, налагоджувати документообіг на рівні організації, галузі й у міжнародній сфері, застосовувати сучасні інформаційні технології в інформаційній, бібліотечній та архівній справі, в забезпеченні митної та рекламної діяльності.

МАЮТЬ УЯВЛЕННЯ

про систему інформаційно-сервісних та інформаційно-аналітичних практик сучасного суспільства, їхнє нормативно-правове підґрунтя, основні вимоги до інформаційного забезпечення державних установ і підприємств, підготовку інформаційно-аналітичних документів.

ВИВЧАЮТЬ

базові дисципліни: «Інформаційно-аналітична діяльність», «Аналітично-синтетична переробка документів», «Архівознавство», «Інформаційні ресурси», «Інформаційно-аналітичні продукти та послуги», «Організація діяльності інформаційних установ», «Електронний документообіг», «Міжнародний документообіг»; спеціальні дисципліни: «Інформаційний менеджмент», «Організація рекламної діяльності», «Іміджелогія і PR».

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

інформаційно-аналітичні центри, відділи інформації державних і комерційних установ, інформаційно-консалтингові центри, архівні установи, бібліотеки, служби діловодства, відділи науково-технічної інформації, відділи реклами та PR, громадські організації та фонди.

ПРАКТИКА ТА РОБОТА

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство «ХАЗ»; НВО «Хартрон»; Державний архів Харківської області; Центральний державний науково-технічний архів України; Харківська авіамитниця; Харківський регіональний центр зайнятості; міжнародне IT-підприємство «ЛАН СЕРВІС» (м. Київ) та ін.

У рамках спеціальності відкрито магістратуру.

Перелік можливих професій і посад випускників спеціальності

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Відповідно до коду КП – Державного класифікатора професій – у дужках подано код КП – Державного класифікатора професій,

ДК 003-95, чинного з 01.01.1996

1.         Адміністратор (4222)

2.         Бібліограф (2432.2)

3.         Бібліотекар (2432.2)

4.         Головний державний інспектор (1229.1)

5.         Головний консультант (1229.1)

6.         Головний бібліограф/бібліотекар (1229.6)

7.         Директор з кадрових питань (1232)

8.         Документознавець (2432.1)

9.         Завідувач аспірантури (1229.4)

10.       Завідувач архіву (1229.7)

11.       Завідувач бюро перепусток (1239)

12.       Фахівець із науково-технічної інформації (2432.2)

13.       Інспектор (3439)

14.       Інспектор державного контролю (1229.1)

15.       Інспектор з інвентаризації (3423)

16.       Інспектор з кадрів (3444)

17.       Інспектор з ліцензування (3439)

18.       Інспектор з обліку військовозобов'язаних (3439)

19.       Інспектор з основного виду діяльності (3439)

20.       Інспектор-ревізор (3449)

21.       Інспектор митний (3441)

22.       Інспектор торговельний (3419)

23.       Інструктор виконкому з організаційної  роботи (3439)

24.       Інструктор з основної  діяльності (3439)

25.       Консультант апарату органів влади (3431)

26.       Консультант з маркетингу (2419.2)

27.       Начальник підрозділу (1229.1)

28.       Начальник прес-центру (1229.7)

29.       Начальник секретаріату (1231)

30.       Начальник канцелярії (1231)

31.       Начальник відділу кадрів (1232)

32.       Начальник відділу патентної інформації (1237.2)

33.       Начальник відділу реклами та  зв'язків із громадськістю (1234)

34.       Науковець з бібліотечної  справи й науково-технічної інформації (2432.1)

35.       Оргсекретар (3431)

36.       Відповідальний секретар (3431)

37.       Представник з реклами (3429)

38.       Голова комісії (1229.7)

39.       Рекламіст (2419.2)

40.       Референт (3431)

41.       Керівник справами (1229.1)

42.       Керівник групи обліку (1232)

43.       Секретар (4115)

44.       Секретар адміністративний (3431)

45.       Секретар виконкому (3431)

46.       Секретар керівника, організації, підприємства (4115)

47.       Секретар ради або спілки (3439)

48.       Фахівець зі зв'язків із громадськістю й пресою (2419.2)

Навчання проводиться за денною

 та заочною формою

Для вступу на спеціальність потрібні

сертифікати:

  • з української мови та літератури,
  • з історії України, 
  • з іноземної мови або з математики  

            З «Правилами прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» можете ознайомитисяна сайті: http://www.khai.edu/

Наша адреса:

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

вул. Чкалова, 17, головний корпус,

 ауд. 215, 224, 230

м. Харків, Україна, 61070

Телефони:

відбіркова комісія факультету:

(057) 788-47-00, 788-48-70;

центральна приймальна комісія ХАІ:

(057) 788-43-13.

Контактні телефони кафедри: (057) 788-47-03,

(057) 788-45-22.

Сайт випускової кафедри:

www.k703.khai.edu

е-mail: k703@khai.edu

Проїзд:

тролейбусами № 2, 12;

автобусами № 65, 278, 271, 263, 215

до зупинки «ХАІ»