Знання, якi пiдкорюють небо

Науковий гурток кафедри "Комунікативні практики в інформаційному просторі суспільства"

З  метою підвищення  якості освіти   та показників  успішності   у вересні 2016 року на  кафедрі було створено науковий гурток «Комунікативні практики в інформаційному просторі суспільства» . Розроблено положення, плани його роботи, обрано студентський актив.  Протягом 2016-2018 навчального року відбулося одинадцять засідань гуртка, на яких заслухано  та  обговорено 19 наукових доповідей студентів з актуальних проблем документознавства, інформаційної діяльності та соціальних комунікацій. У цілому в роботі гуртка взяли участь 67 студентів.


10 квітня 2019 року, в ауд. 215к2 відбулося урочисте засідання студентського наукового гуртка кафедри 703 "Комунікативні практики в інформаційному просторі суспільства", яке було присвячено 20-річчю Гуманітарного факультету та триріччю діяльності гуртка. Засідання було проведене в рамках співробітництва із студентським науковим товариством Харківського національного університету будівництва та архітектури, за участю його представниці, а також завідувача кафедри документознавства та української мови ХАІ А. Є. Прилуцької.
Голова студентського активу гуртка М. Мороз розповіла про історію гуртка та його внесок у діяльність кафедри та факультету. Вона відзначила, що за три роки проведено 33 засідання гуртка, на яких були присутні у цілому 75 студентів спеціальності (більш ніж половина їх загальної чисельності) та більше 10 гостей з інших кафедр, факультетів та університетів. Було заслухано 50 доповідей, які презентували 22 доповідачі. У цілому гурток за три роки роботи перетворився на постійний майданчик наукових дискусій і увібрав у себе інтелектуальну еліту спеціальності. Науковий керівник гуртка доцент кафедри 703 К. Ю. Нефедов повідомив, що учасниками гуртка було опубліковано більш ніж 300 тез та статей, вони прийняли участь у 5 конкурсах наукових робіт, 2 загальноукраїнських олімпіадах зі спеціальності, на яких посіли 1 та 3 місця. Усі дипломи, написані на матеріалах, що розроблялися в гуртку, були захищені на відмінно. Головне ж, що участь у гуртку допомогла багатьом студентам не лише опанувати ази науково-дослідної роботи, а й значно розширити світогляд, відчути впевненість у собі, радість сумісного наукового пошуку, знайти однодумців та друзів. Про це розповіли учасники гуртку - М. Балюк та І. Хлюпо, для яких гурток, за їх словами, став важливим етапом у розвитку їх особистості.
Наприкінці засідання найактивнішим учасникам гуртка були вручені почесні грамоти, а представниця ХНУБА привітала гурток та факультет з ювілеєм та презентована цікаву розповідь про виставку "Захисники наші менші", що відбувалася в музеї цього університету. Плідне співробітництво з студентським товариством ХНУБА, безсумнівно, буде розвиватися, бо є дуже корисним та цікавим для обох сторін.
Усі присутні на урочистому засіданні зійшлись у думці, що плідна та цікава робота у студентському гуртку стала можливою перед усім завдяки нашому факультету, що створив для неї необхідні умови та завжди вселяло підтримував гурток і студентську науку взагалі. Отже всі учасники, студентський актив та керівники гуртка і кафедри 703 вітають наш факультет з 20-літтям, бажають йому подальших успіхів і запевняють, що гурток "Комунікаційні практики в інформаційному просторі суспільства" і надалі буде робити значний внесок у наукову роботу студентів.


6 вересня та 10 жовтня відбулися друге та третє в цьому навчальному році засідання студентського наукового гуртка кафедри 703 "Комунікативні практики в інформаційному просторі суспільства".На засдінні 26 вересня були присутні 20 студентів 1-4 курсу. Першокурсників було офіційно прийнято до членів гуртка. Як і передбачалось, було заслухано дві доповіді - студентки гр. 744д Анастасії Дорох та студентки гр. 734д Марії Балюк. Анастасія розповіла про концепцію електронного офісу в сучасній установі. Було зазначено, що ця концепція прийшла на зміну заснованій на механічній праці моделі традиційного офісу і пройшла в своєму розвитку кілька етапів. Останній етап передбачає комплексну автоматизацію всіх ланок роботи з документами за допомогою інформаційних систем, інтегрованих до мережі інтернет, і .реалізується в сучасних установах. Доповідь викликала значну зацікавленість у всіх присутніх і була піддана докладному обговоренню, під час якого підіймалися проблеми ефективності офісної роботи з використанням інформаційних систем, зберігання великих масивів документації в електронному вигляді, безпеки інформації в системі безпаперового документообігу. 
Доповідь Марії Балюк була присвячена проблемі "знищення людства" через систему "соціальної інженерії", яка реалізується в медіакомунікаціях через пропаганду алкоголю, наркотиків, насильства та відмови від традиційної родини, що підприває мораль суспільства та знищує традиційні цінності. Під час дискусії відзначалося, що спроби зрозуміти причини цих руйнівних процесів, як правило, обмежуються звинуваченням елітних верств суспільства або західної цивілізації в цілому (так званого "золотого мільярду") в намаганні маніпулювати свідомістю решти людства. Комплексний аналіз вказаних процесів підміняється "теоріями змови", які насправді покликані перекласти провину за занепад країн другого та третього світу на Захід. Це переводить ідейну боротьбу у площу політичної медіапропаганди, завдяки чому ситуація ще більше погіршується. 
Засідання гуртка, що відбулося 10 жовтня, було присвячено проблемам захисту інформації в сучасних електронних мережах. У ньому взяли участь 18 студентів 1-4 курсів. Студентка гр. 744д Анна Мамаєва доповіла про організацію захисту інформації в системах електронного документообігу. Було проаналізовано нормативно-правову базу захисту інформації, досліджено основні варіанти несанкціонованого вторгнення до комп'ютерних мереж підприємств, мотиви, якими керуються злочинці під час порушення конфіденційності інформації . А. Мамаєва розповіла про методику захисту сучасних СЕД від несанкціонованого доступу, зазначивши, що окрім різноманітних електронних засобів, велике значення в цій справі має якісний відбір персоналу. Доповідь викликала значну зацікавленість у присутніх на засіданні. Запитання стосувалися конкретних типів загроз, методів захисту інформаційних мереж в компаніях різних типів, а також людського фактору в цьому процесі. 
Другу доповідь на засіданні презентувала студентка першого курсу (гр. 714д) Ірина Казарцева. Вона розповіла про загрози для інформаційних систем, які йдуть від так званого "Даркнету", тобто тієї частини всесвітньої інтернет-мережі, яка перебуває поза доступом звичайних пошукових систем. Ірина зазначила, що ця частина всесвітньої павутини є не лише місцем поширення позазаконного контенту, але й осередком для замовлення кримінальних послуг, в тому числі в галузі організації атак на інформаційні системи та акаунти в соціальних мережах, а також для торгівлі викраденою інформацією. Тому, на думку доповідача, службам інформаційної безпеки сучасних компаній необхідно постійно моніторити "темний інтернет" на предмет пошуку загроз несанкціонованого доступу. Доповідь І. Казарцевої викликала великий інтерес і дискусію серед учасників гуртка, більшість з яких майже не мали уявлення про "темну частину" інтернету. Обговорювалися технічні аспекти цього феномену, можливості використання "дакнету" з корисними цілями, різноманітні аспекти загроз, що йдуть з нього. У ході дискусії було вирішено, що цю тему, як і тему захисту інформації в цілому, необхідно буде розвивати в процесі подальшій діяльності гуртка. 
Дуже позитивно, що студенти першого курсу від початку навчання активно включаються в роботу нашого гуртка і висувають для обговорення такі цікаві та актуальні теми.