Знання, якi пiдкорюють небо

Наукові публікації

1. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті»
2. Матеріали VІ Міжвузівського науково-практичного  семінару  «Актуальні  питання  сучасного  соціогуманітарного знання»
3. Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Другої всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конферернції (21 травня 2015 р.). – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2015. – 159с.
4. Матеріали VІІ Міжвузівського науково-практичного семінару «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»
5. Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. - 192 стор.
6. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2017 р., м. Харків. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2017. – 249 с.
7. Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Четвертої всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конферернції (19 травня 2017 р.). – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2017. – 132 с.
8. Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : Збірник тез наукових доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 р., м. Харків. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2018. – 301 с.

9. Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання : збірник наукових доповідей : X Міжвузівський науково-практичний семінар, 22 січня 2019 р., м. Харків. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2019. – Вип. 10. – 244 с.